Counseling

In het leven geven we steeds op de best mogelijke manier antwoord op uitdagende situaties. Maar de gedragspatronen die we in de loop der jaren hebben ontwikkeld, lijken soms te stagneren.

Waar ze vroeger van pas kwamen, staan ze nu onze vrijheid in de weg. Typerend aan counseling is dat we samen op zoek gaan naar hoe jij vorm geeft aan je leven. Van waaruit doe je de dingen zoals je ze doet? Dit herkennen betekent de start van een gans nieuw veranderingsproces.

In een erg individualistische samenleving geloven wij net dat individuele problemen niet bestaan. We zijn breder dan onze schouders, ofwel: ons IK is meer dan ikzelf. Het omvat ook onze partner, kinderen, werkcontext, vrienden. Ons gevoel van welbevinden is grotendeels afhankelijk van hoe we het contact met anderen ervaren.

In counseling staan we stil bij wat er is om ons te kunnen richten op de toekomst. Je vindt een houvast en kompas in jezelf. Geen kant-en-klare oplossingen dus, maar samen op zoek gaan naar jouw authentieke ik om te ontdekken wat jij nodig hebt en wat voor jou passend is.

praktijk